Cá nhân thuộc trường hợp tự quyết toán nhưng công ty đã quyết toán thay thì xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Trường hợp người lao động thuộc trường hợp tự quyết toán thuế TNCN do có thu nhập 2 nơi, nhưng công ty đã lỡ quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động. Như vậy khi Công ty phát hiện ra thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo CV 10240/CT-TTHT ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Cục thuế Tp.HCM trả lời cho Văn phòng đại diện JTI (Việt Nam) như sau:

Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định về khai quyết toán đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Căn cứ Khoản 3 Mục II công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2013 có hướng dẫn:
“Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Bảng kê 05A/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.”

Trường hợp trong năm 2012 Văn phòng theo trình bày đã quyết toán thuế TNCN cho người lao động (ký hợp đồng thời hạn từ 3 tháng trở lên) là Ông Trần Thế Trung (Ông Trung) theo ủy quyền, nay phát hiện Ông Trung làm việc tại Văn phòng có hai nguồn thu nhập trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì Văn phòng không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Văn phòng … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Bảng kê 05A/BK-TNCN” để Ông Trung trực tiếp quyết toán thuế lại với cơ quan thuế (theo mẫu 09/KK-TNCN).
Download CV 10240 tại đây: CV 10240_CT-TTHTthueTNCN cua thunhapnhieunoi

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310