BHXH mới nhất có hiệu lực 1/12/2015 (Quy định quản lý thu BHXH; BHYT; BHTN)

Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.

Nội dung gồm mấy vấn đề các bạn đang quan tâm

 1. Đối tượng tham gia BHXH; BHYT và BHTN
 2. Tính lãi chậm đóng BHXH; BHYT; BHTN
 3. Thời gian đóng BHXH; BHYT;BHTN
 4. Nơi đóng
 5. Truy thu BHXH; BHYT; BHTN
 6. Thanh tra; Kiểm tra đóng BHXH; BHYT; BHTN
 7. Mẫu biễu và hướng dẫn cách lập mẫu biểu
  ……………………………………………..
  Download: 959_QD-BHXH_293091

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310