Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất một sản phẩm

Quyển sách duy nhất tại Việt Nam hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh, giúp người chưa biết gì làm được công việc của một kế toán viên tại doanh nghiệp.

  • Được viết bởi chuyên gia Bùi Tấn Hải
  • Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh trực quan dễ hiểu
  • Chi tiết từ A-Z quy trình người làm kế toán
HOTLINE: (028)6 290 9310